Zasady doboru i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków i drenażu rozsączającego

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączajacym to urządzenia proste w budowie, niezawodne w działaniu i pozbawione uciążliwej obsługi. Warunkiem powodzenia jest prawidłowy dobór, montaż i eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Przed podjęciem decyzji o zakupie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy określić:

  • poziom wód gruntowych

  • przepuszczalność gruntu

  • głębokość wyjścia rury odprowadzającej ścieki z budynku

  • pomierzyć miejsce montażu pod kątem prawidłowego rozmieszczenia poszczególnych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków

Określenie poziomu wód gruntowych pozwoli określić możliwość skutecznego działania oczyszczalni. Przyjmuje się, że rury drenażu rozsączającego powinny być zakopane na głębokości od 40 do 100 cm pod powierzchnią gruntu. Pod zakopanymi rurami powinno być 150 cm suchej ziemi. Powinniśmy więc dysponować miejscem gdzie wód gruntowych nie ma do głębokości około 2 metrów.

Przepuszczalność gruntu pozwoli określić jakość gruntu w miejscu montażu. Grunt klasyfikuje się jako dobrze, słabo i źle przepuszczalny wodę. Grunt źle przepuszczalny wodę praktycznie wyklucza montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.

Określenie głębokości wyjścia ścieków z budynku pozwoli ustalić czy istnieje możliwość zainstalowania osadnika gnilnego. Zbiornik może być przykryty maksymalnie metrową warstwą ziemi.

Pomiar miejsca montażu pozwoli stwierdzić czy po zainstalowaniu urządzenia zostaną zachowane wymagane odległości.

Po określeniu powyższych czynników warunkujących montaż oczyszczalni ścieków można przystąpić do doboru urządzenia.

Aby dobrać prawidłowo przydomową oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym należy określić liczbę stałych użytkowników. Według tego dobiera się osadnik gnilny, który powinien gwarantować minimum trzydniowe przetrzymanie ścieków. Przyjmuje się również, że jeden tak zwany stały użytkownik zużywa 150 litrów ścieków na dobę. Tym sposobem dla czteroosobowej rodziny potrzebny jest osadnik gnilny o pojemności nie mniejszej niż 1800 litrów. Dopuszcza się zastosowanie większego osadnika, jednak jego wielkość nie powinna przekraczać 30 % wielkości bazowej, czyli osadnik powinien mieć nie więcej jak 2400 litrów.

Drenaż rozsączający dobiera się według ilości stałych użytkowników i przepuszczalności gruntu w miejscu montażu. Dla gruntów dobrze przepuszczalnych wodę drenaż rozsączający wynosi 8 metrów na każdego stałego użytkownika, dla gruntów słabo przepuszczalnych 12 metrów, a źle przepuszczalnych 16 metrów.

Prawidłowa eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączajacym sprowadza się do okresowych przeglądów polegających na wybraniu osadu z dna pierwszej komory i przepłukaniu wodą filtra znajdującego się w drugiej komorze. W czasie użytkowania oczyszczalni nie powinno używać się silnie żrących środków czystości, oraz zaleca się stosowanie preparatów biobakteryjnych wspomagających pracę oczyszczalni ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *