Instrukcja montażu zbiornika / szamba

Wykop pod zbiornik musi być większy od wymiarów zbiornika o minimum 40 cm z każdej strony. Ma to ułatwić prawidłowe obsypanie ścian dolnej połowy zbiornika. Ściany wykopu zabezpieczyć przed „oberwaniem się”.

Głębokość wykopu powinna wynikać ze spadku rury doprowadzającej ścieki i musi być zwiększona o 10 cm. Dno wykopu powinno być płaskie i wypoziomowane na całej długości. Na dnie wykopu wykonać podsypkę pod zbiornik o grubości od 5 do 10 cm. Podsypkę wykonać z luźnego piachu.

Ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec dolotowy znajdował się na odpowiedniej głębokości i wypoziomować zbiornik wzdłużnie i poprzecznie.

Zbiornik najlepiej obsypywać piachem pozbawionym wszelkich twardych przedmiotów. Nie wolno obsypywać dolnej połowy zbiornika gliną !!!

Napełnić zbiornik wodą do około ¼ wysokości i obsypać piaskiem do poziomu wody w zbiorniku. Zagęścić piasek wypełniający wykop.

Napełnić zbiornik wodą do ½ wysokości i obsypać piaskiem do poziomu wody w zbiorniku. Zagęścić piasek wypełniający wykop.

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, wykonać dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wypchnięcie zbiornika na powierzchnię. Należy wykonać betonowy wieniec wokół zbiornika w połowie jego wysokości lub obsypać zbiornik “suchym betonem”.

Napełnić zbiornik wodą do ¾ wysokości i obsypać piaskiem do poziomu wody w zbiorniku. Zagęścić piasek wypełniający wykop.

Zasypać wykop do poziomu gruntu.

W przypadku występowania niestabilnego gruntu, zbiornik obsypać “suchym betonem”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *