Czy na budowę szamba potrzebne jest pozwolenie?

Jeszcze do niedawna budowa szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe była możliwa jedynie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Od 28. 06. 2016 r. niektóre szamba można budować na podstawie uproszczonej procedury zgłoszenia. Jakie to są zbiorniki i na czym polegają formalności?

Szamba o pojemności do 10 m³

Niewielki szczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe, tj. takie o pojemności do 10 m³, możemy budować na podstawie zgłoszenia. Jest to procedura mniej skomplikowana niż standardowe pozwolenie na budowę. Różni się przede wszystkim tym, że nie potrzebujemy projektu budowlanego, ani mapy do celów projektowych, a wszystkie rysunki możemy przygotować samodzielnie. Wraz z wnioskiem zgłoszenia musimy przedstawić szkic usytuowania zbiornika na działce. Powinniśmy na nim zaznaczyć odległości szamba od granic działki oraz istniejących obiektów budowlanych. Oprócz tego potrzebujemy rysunki przedstawiające szambo wraz ze wszystkimi wymiarami, tj. długość, szerokość i wysokość. Możemy wykorzystać rysunki, które udostępni nam producent szamba, możemy też przygotować je samodzielnie. W zgłoszeniu musimy także wskazać termin rozpoczęcia budowy oraz opisać z czego zbiornik będzie wykonany, a także dołączyć do niego oświadczenie do dysponowania nieruchomością. Tak przygotowany wniosek składamy w urzędzie i czekamy 30 dni. Jeśli po tym czasie nie otrzymamy decyzji o sprzeciwie, ani pisma wzywającego do usunięcia braków – możemy przystąpić do budowy szamba.

Szamba o pojemności powyżej 10 m³

Szamba o pojemności powyżej 10 m³ wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Potrzebna nam będzie mapa do celów projektowych, a także projekt budowlany sporządzony przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Na pozwolenie na budowę będziemy czekać do 65 dni albo dłużej – jeśli w projekcie były braki, które projektant musiał uzupełniać.

Budowa szamba a plan miejscowy

Żeby uzyskać pozwolenie na budowę albo żeby móc zgłosić budowę szamba, musi być ono zgodne z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że plan miejscowy musi umożliwiać budowę tego rodzaju obiektów na określonej działce.

Kiedy pozwolenie a kiedy zgłoszenie – podsumowanie

Procedura i konieczne do dopełnienia formalności zależą od wielkości zbiornika. Szamba o pojemności do 10 m3 mogą być budowane na podstawie zgłoszenia. Większe zbiorniki wymagają pozwolenia na budowę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *